ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
W KONTEKŚCIE WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY,
NOWYCH MODELI BIZNESOWYCH I ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO

15-17 maja 2019

 

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
W KONTEKŚCIE WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY,
NOWYCH MODELI BIZNESOWYCH I ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO

15-17 maja 2019

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
W KONTEKŚCIE WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY,
NOWYCH MODELI BIZNESOWYCH I ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO

15-17 maja 2019

 

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
W KONTEKŚCIE WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY,
NOWYCH MODELI BIZNESOWYCH I ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO

15-17 maja 2019

Szanowni Państwo,

W roku 2019 przypada termin kolejnego Zjazdu Katedr, zajmujących się zagadnieniami zarządzania zasobami ludzkimi. Będzie to dziesiąty, a więc jubileuszowy Zjazd. Z tego powodu zamierzamy nadać mu szczególny charakter. Głównym celem Zjazdu będzie integracja naszego środowiska, wymiana informacji o prowadzonych badaniach, planowanie wspólnych projektów i grantów naukowych.

Towarzyszyć temu będą debaty merytoryczne oraz publikacje związane z tematem: „Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy, nowych modeli biznesowych i zarządzania publicznego”. 

Tematyka konferencji stanowić będzie inspirację do formułowania kierunków dalszych badań oraz przyczyni się do rozwoju naszej dyscypliny naukowej.

Dlatego, w imieniu Rady Programowej oraz Organizatorów, mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się 15-17 maja 2019 roku.

Licząc na liczne uczestnictwo pracowników i współpracowników Państwa Katedr na konferencji, łączę wyrazy szacunku,

Przewodnicząca Rady Programowej

Prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz

Konferencja pod Patronatem Honorowym:

Bloki tematyczne konferencji:

 1. Trendy rozwoju w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 2. Wyzwania współczesnego rynku pracy – konsekwencje dla zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Wpływ nowych modeli biznesowych na zarządzanie zasobami ludzkimi
 4. Nowe koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym
 5. Sprawiedliwe wynagradzanie – aspekty ekonomiczne i społeczne

Bloki tematyczne konferencji:

 1. Trendy rozwoju w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 2. Wyzwania współczesnego rynku pracy – konsekwencje dla zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Wpływ nowych modeli biznesowych na zarządzanie zasobami ludzkimi
 4. Nowe koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym
 5. Sprawiedliwe wynagradzanie – aspekty ekonomiczne i społeczne

Informacje organizacyjne

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowo-badawczych, a także praktyków – profesjonalistów, współpracujących z naszymi ośrodkami akademickimi w różnych formach: doktoraty, studia podyplomowe, projekty wdrożeniowe i konsultingowe.

Wysokość opłat konferencyjnych w poszczególnych wariantach uczestnictwa:

 • Standardowe z publikacją – 1500 zł brutto
 • Standardowe bez publikacji – 1200 zł brutto
 • Doktorant z publikacją – 1100 zł brutto

Powyższe opłaty konferencyjne obejmują: udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, wyżywienie, program atrakcji dodatkowych oraz (w zależności od wariantu uczestnictwa) publikację.

Opłaty nie obejmują dojazdu uczestników na miejsce konferencji oraz noclegów. Szczegółowe informacje o zakwaterowaniu dostępne są w zakładce „Miejsce konferencji”. Opcjonalna opłata za parking na terenie hotelu – 20 zł (łącznie za cały czas trwania konferencji).

Uprzejmie informujemy, że w przypadku uczestnictwa Doktorantów bez publikacji, powinien zostać wybrany wariant „Standardowe bez publikacji”.

Dane do przelewu:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
30 1240 1040 1111 0010 7521 7506
Bank Pekao SA
Tytułem: X Zjazd Katedr ZZL Imię Nazwisko

W przypadku potrzeby uzyskania dokumentu pro forma celem uregulowania opłat konferencyjnych prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Faktura pro forma zostanie do Państwa przesłana na podany adres mailowy w przeciągu kilku dni roboczych. Jeśli życzylibyście sobie Państwo uzyskać fakturę pro forma w późniejszym terminie, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym i kontakt mailowy na adres konferencja@zjazdzzl.pl w odpowiednim momencie. 

Ostateczny termin uregulowania opłat konferencyjnych – 31 stycznia 2019 r.

 1. Nadsyłanie zgłoszeń  – do 28 października 2018
 2. Przesłanie abstraktów  – do 28 października 2018
 3. Informacja o wstępnym zakwalifikowaniu tekstu – do 30 października 2018
 4. Przesłanie pełnych tekstów referatów – do 20 grudnia 2018 (aktualizacja terminu)
 5. Uregulowanie opłaty konferencyjnej – do 31 stycznia 2019
 6. Zamieszczenie programu konferencji na stronie – 15 kwietnia 2019
 7. Konferencja – 15-17 maja 2019

Szanowni Państwo, prosimy o przygotowanie tekstu według poniższych, ogólnych wytycznych:

 • objętość tekstu do 15 stron znormalizowanego maszynopisu łącznie z bibliografią (do 1800 znaków ze spacjami na stronę);
 • układ artykułu: tytuł artykułu, imię i nazwisko oraz afiliacja Autora, streszczenie w języku polskim (do 900 znaków ze spacjami), słowa kluczowe (3-7), tekst artykułu, bibliografia, adres email do kontaktu z Autorem;
 • czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami 1,5 cm, marginesy 2,5;
 • przypisy bibliograficzne w tekście (styl harwardzki) w układzie: nazwisko Autora, rok wydania publikacji;
 • rysunki i tabele w tekście, opatrzone tytułem, podane źródła opracowania.

Artykuły prosimy przesyłać w terminie do 20.12.2018 pod adres publikacje@zjazdzzl.pl. Informujemy, że informacje na temat ostatecznych wymogów edytorskich zostaną przedstawione Państwu po otrzymaniu recenzji oraz decyzji, w jakim czasopiśmie / monografii ukaże się dany artykuł.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość opublikowania artykułu w następujących pozycjach:

 • „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”
 • „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”
 • „Organizacja i Kierowanie”
 • Monografia konferencyjna

Hotel Zamek Ryn
ul. Plac Wolności 2
11-520 Ryn

 

Wybór, rezerwacja i przypisanie miejsc noclegowych odbywa się indywidualnie przez uczestników konferencji poprzez dedykowany link dostępowy do systemu rezerwacyjnego hotelu Zamek Ryn: http://www.zamekryn.pl/zjazdzzl2019

Koszt zakwaterowania na czas konferencji 15-17 maja 2019 (dwa noclegi ze śniadaniem):
– 520 zł brutto w pokoju jednoosobowym – odpowiednio 260 zł za jeden nocleg/os.,
– 345 zł brutto w pokoju dwuosobowym (dla każdej z zakwaterowanych osób) – odpowiednio 172,50 zł za jeden nocleg/os.

Ważna informacja:

Przypominamy, iż rezerwacji noclegów należy dokonać niezależnie od zgłoszenia udziału w Konferencji, wybierając właściwą opcję noclegu. Rozliczenie z hotelem (w tym wystawienie faktury) odbywa się również samodzielnie (bez udziału organizatorów), a wszelkie informacje znajdują się na załączonej stronie systemu rejestracyjnego Hotelu Zamek Ryn.

Pod powyższym dedykowanym linkiem istnieje możliwość rezerwacji noclegów według stałej stawki oraz w ramach opcji noclegowych wynegocjowanych z hotelem. W przypadku chęci wyboru innej opcji noclegowej (np. przedłużenia pobytu, nocleg w apartamencie) uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamku Ryn, do którego kontakt znajduje się pod przesłanym adresem.

Broszura konferencyjna:

LINK

Organizatorzy:

Rada Programowa

 

prof. dr hab. Marta Juchnowicz – Przewodnicząca Rady Programowej

prof. dr hab. Aldona Andrzejczak

prof. nadzw. dr hab. Joanna Cewińska

prof. nadzw. dr hab. Halina Czubasiewicz

prof. dr hab. Małgorzata Gableta

prof. dr hab. Grażyna Gruszczyńska – Malec

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Jarecki

prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska

prof. nadzw. dr hab. Dagmara Lewicka

prof. dr hab. Anna Lipka

prof. dr. hab. Bogdan Nogalski

prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

prof. nadzw. dr hab. Anna Rakowska

prof. nadzw. dr hab. Marzena Stor

prof. dr hab. Janusz Strużyna

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

prof. dr hab. Czesław Szmidt

prof. dr hab. Bogusława Urbaniak

prof. dr hab. Zenon Wiśniewski

Komitet Organizacyjny

 

dr Łukasz Sienkiewicz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. nadzw. dr hab. Joanna Cygler

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Rostkowski

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek

dr Dariusz Danilewicz

dr Marzena Fryczyńska

dr Hanna Kinowska

mgr Ewelina Bereziewicz

mgr Anna Biłyk

mgr Bartłomiej Brach

mgr Marcin Witkowski

Informacje dotyczące publikacji

Wymagania edytorskie
„Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS

„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”: https://www.ipiss.com.pl/?zzl-strona=wskazowki-dla-autorow-publikacji

„Organizacja i Kierowanie”: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/wymogi/Strony/default.aspx

Wymagania edytorskie względem Monografii konferencyjnej zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Oświadczenia autorów
Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Pozostałe informacje

Szanowni Państwo, prosimy o przygotowanie tekstu według poniższych, ogólnych wytycznych:

 • objętość tekstu do 15 stron znormalizowanego maszynopisu łącznie z bibliografią (do 1800 znaków ze spacjami na stronę);
 • układ artykułu: tytuł artykułu, imię i nazwisko oraz afiliacja Autora, streszczenie w języku polskim (do 900 znaków ze spacjami), słowa kluczowe (3-7), tekst artykułu, bibliografia, adres email do kontaktu z Autorem;
 • czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami 1,5 cm, marginesy 2,5;
 • przypisy bibliograficzne w tekście (styl harwardzki) w układzie: nazwisko Autora, rok wydania publikacji;
 • rysunki i tabele w tekście, opatrzone tytułem, podane źródła opracowania.

Artykuły prosimy przesyłać w terminie do 20.12.2018 pod adres publikacje@zjazdzzl.pl. Informujemy, że informacje na temat ostatecznych wymogów edytorskich zostaną przedstawione Państwu po otrzymaniu recenzji oraz decyzji, w jakim czasopiśmie / monografii ukaże się dany artykuł.

Kontakt w sprawie publikacji: publikacje@zjazdzzl.pl

Do rozpoczęcia konferencji pozostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Do rozpoczęcia konferencji pozostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Kontakt

Instytut Kapitału Ludzkiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
telefon: 22 564 94 50
mail: konferencja@zjazdzzl.pl